ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ TODAY GROUP

Σε περίπτωση που διαθέτετε ακίνητο προς μίσθωση, το οποίο εκτιμάτε ότι διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την εγκατάσταση καταστήματος του Ομίλου Today Group, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα Υποβολής Ακινήτου.

Σε συνέχεια της παραλαβής της και, εφόσον το ακίνητο αξιολογηθεί, εκπρόσωπος του Tμήματος Ανάπτυξης της εταιρείας θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο και τις δυνατότητες αξιοποίησής του.

Υποβολή Ακινήτου

* Τα ως άνω υποβληθέντα στοιχεία συλλέγονται και τηρούνται με όρους εχεμύθειας από το αρμόδιο τμήμα του Ομίλου και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας προς το σκοπό διερεύνησης ενδεχόμενης μελλοντικής συνεργασίας/ μίσθωσης του ακινήτου.

**Η συμπλήρωση της φόρμας Υποβολής Ακινήτου δεν αποτελεί δεσμευτικό έγγραφο και μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των στοιχείων σας οποτεδήποτε αποστέλλοντας e-mail στο [email protected] με τίτλο «Διαγραφή Στοιχείων».

Facebook
Twitter
Today Franchise
Instagram
Pinterest