ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ TODAY GROUP

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Περιγραφή θέσης: 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα φροντίζει καθημερινά να εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του καταστήματος στα πόστα ευθύνης που θα οριστούν, φροντίζοντας ταυτόχρονα για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές λειτουργίας της αλυσίδας.

Αντίστοιχα, θα ολοκληρώσει τον απαραίτητο κύκλο θεωρητικών και πρακτικών εκπαιδεύσεων του Ομίλου και στη συνέχεια θα ενταχθεί στην ομάδα του προσωπικού του καταστήματος.

Προφίλ Υποψηφίων:

- Θέληση για εργασία και εξέλιξη μέσα σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας
- Επιθυμητή γνώση παρασκευής καφέ και εμπειρία στον χώρο της εστίασης
- Απολυτήριο λυκείου
- Καλή γνώση Αγγλικών
- Εμπειρία στις πωλήσεις ή την εξυπηρέτηση πελατών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Προσφέρεται:

- Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α.
- Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μια από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αλυσίδες καταστημάτων
- Προοπτικές εξέλιξης και απασχόλησης σε ετήσια βάση
- Διαρκής εκπαίδευση
 
Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ TODAY GROUP