espabanner
Today News
Happy Women's Day Today!
8ΜΑΡ

Happy Women's Day Today!

Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας και θέλοντας να αποδώσουν τον ελάχιστο φόρο τιμής σε εκείνες, τα TODAY καταστήματα οργάνωσαν μία κλήρωση. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση θα πρέπει να κάνουν tag  σε σχόλιο στα posts των Facebook & Instagram των Today’s σελίδων,  την αγαπημένη γυναίκα της ζωής τους. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουν follow τα Today’s και αυτόματα θα παίρνουν μέρος στην κλήρωση για 10 Eco Friendly Thermos Today!

Από την Τρίτη 8 έως και την Τετάρτη 9.03 βρες τα σχετικά posts που τρέχουν στις επίσημες σελίδες στο Facebook & στο Instagram και πάρε μέρος στην κλήρωση! 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. H συμμετοχή στον διαγωνισμό ισχύει από την Τρίτη 08/03/22 ώρα 10:00 έως και την Tετάρτη 09/03/22 ώρα 23:59.
2. Στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των καταστημάτων “Today stores”, “Todaylicious” και “Today’s”, οι δικαιοδόχοι του, οι υπάλληλοι αυτών καθώς και οι συγγενείς αυτών α’ και β΄ βαθμού και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεχθούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που θα αναδειχθούν κατά σειρά προτεραιότητας από την ως άνω κλήρωση.
3. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην κλήρωση και πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να αφήνουν ένα σχόλιο με tag κάτω από τη σχετική ανάρτηση (post) που θα είναι ενεργό στις επίσημες σελίδες που διατηρεί η Today Group Α.Ε. στις εφαρμογές Facebook & Instagram (links με διαδρομή) & να κάνουν follow τη σελίδα @todays.GR 
4. Κάθε συμμετέχων δικαιούται και μπορεί να συμμετάσχει για μία και μόνο φορά, κατοχυρώνοντας έτσι μία και μόνο υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση του δώρου.
5. Οι συμμετέχοντες που θα έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία σωστά, θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία της κλήρωσης και θα μπορούν να διεκδικήσουν ως δώρο από ένα (1) Eco Friendly Today Θερμό. Η απόδοση των δώρων, στο σύνολο τους, μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι και την 31η Mαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη.
6. Με τη λήξη του διαγωνισμού θα αναδειχθούν τυχαία μέσω κλήρωσης δέκα (10) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν (έκαστος) δωρεάν από ένα (1) Eco Friendly Thermos.. Επιπρόσθετα, η κλήρωση θα αναδείξει δέκα (10) επιλαχόντες.
7.  Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10/03/2022 στα κεντρικά γραφεία της Today Group A.E. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω προσωπικού μηνύματος (inbox) στο προσωπικό προφίλ με το οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Facebook & στο Instagram, ενώ θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του δώρου απαντώντας στο μήνυμα το αργότερο έως και τις 18/03/2022, χρονικό σημείο με το πέρας του οποίου, εάν δεν ανταποκριθούν, το δώρο θα παραδοθεί κατά προτεραιότητα στους αναδειχθέντες επιλαχόντες.
8. Το δώρο είναι προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβίβασης και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Η παραλαβή του δώρου από τους νικητές θα πρέπει να γίνει έως και την Πέμπτη, 31/03/2022.
9.  Η Today Group A.E. διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών και να δημοσιεύσει φωτογραφίες τους ή βίντεο κατά τη παράδοση των δώρων, στα social media & στην επίσημη ιστοσελίδα www.todaygroup.gr.
10. H αποδοχή των δώρων συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των νικητών να δημοσιευθεί το όνομά τους και η φωτογραφία τους στους δικτυακούς τόπους: https://www.todaygroup.gr,  https://www.facebook.com/todays.gr & https://www.instagram.com/todays.gr/, όπως και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της προβολής - επικοινωνίας της προωθητικής ενέργειας.
11.  Η Today Group A.E. δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη για τυχόν απρεπή ή ανακριβή, και εν γένει για το σύνολο του περιεχομένου των κειμένων των σχολίων που θα αναρτήσουν οι συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του διαδικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
12. Η Today Group A.E. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει μονομερώς την κλήρωση, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική ανακοίνωση. Σε περίπτωση διακοπής της ενέργειας, η υποχρέωση της εταιρείας περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής με κάθε πρόσφορο τρόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης η ενέργεια θα διακόπτεται αυτοδικαίως και ουδείς ενδιαφερόμενος θα νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή της ή να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση οποιασδήποτε φύσεως εξ αυτής της αιτίας.
13.  Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας στη σελίδα https://www.todaygroup.gr/blog

 

Today News